Defensief rijden

  • Praktijkopleiding
  • Ongevallenpreventie

Bij deze opleiding ligt onze focus vooral op het voorkomen van ongevallen.  Het doel ervan is een aangepast rijgedrag aan te leren, met een houding die rekening houdt met de andere weggebruikers in het  verkeer. Op onze Turbotrucks Academy truck zijn alle elektronische opties aanwezig , zoals onder andere A EBS dat vanaf 01/11/2015 verplicht zal zijn.  Deze worden uitvoerig toegelicht in onze praktijkopleiding.