Ijken Tacho

  • Alle merken
  • Snelle afwerking door middel van rollenbank
  • Herstellingen mogelijk

Aangezien de rij- en rusttijden door een strikte wetgeving zijn gereglementeerd, is het van het grootste belang dat uw vrachtwagen over een goedwerkende en correct-geijkte tacho beschikt.  Al onze werkplaatsen zijn conform de wetgeving uitgerust om de verplichte tachograaf te ijken en daartoe erkend door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.  

  ijken tacho

In iedere werkplaats zijn er minimum 3 mensen beschikbaar met de nodige kwalificaties om een tacho te ijken, zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen en uw stilstand tot een minimum kunnen beperken.  Uiteraard beschikken we ook op de meeste locaties over een rollenbank om een efficiënte ijking uit te voeren.

We kunnen ook tacho's herstellen of de defecte tacho vervangen door een ruiltachograaf.  Hard- en software voor het uitlezen van de digitale tachograaf en ook uw chauffeurskaart kunnen door ons worden aangeleverd.