Рециклиране на турбокомпресори съгласно най-новите спецификации на производителя

  • Собствен модерен сервиз
  • Инвестиране в знания
  • Високи стандарти за качество

Напълно рециклиран турбокомпресор 

Когато става дума за рециклиране на турбокомпресори, качеството е приоритет в TH Turbos.  В нашите модерни сервизи ние работим в съответствие с най-новите спецификации на производителите и разполагаме с най-съвременни технологии.   Освен това непрекъснато инвестираме в знанията на нашите служители.  Всеки рециклиран турбокомпресор преминава цялостна проверка за съответствие с най-високите изисквания за качество, преди да започне новия си живот. Качеството на рециклиран от нас турбокомпресор е сравнимо с това на нов и дори е още по-добро.

Рециклиране на турбо: процесът 

Процесът на рециклиране в TH Turbo преминава през шест етапа: разглобяване, инспектиране, почистване, сглобяване, балансиране и окончателна проверка.  Балансирането е една от най-важните стъпки в процеса на възстановяване.   Тъй като съвременният турбокомпресор има скорост на въртене над 230 000 оборота в минута, дори и най-малкият дисбаланс може да доведе до незабавно или постепенно повреждане на турбокомпресора.  Ето защо доброто рециклиране започва с перфектен баланс. 

По-долу можете да проследите отделните стъпки на процеса на рециклиране на  турбокомпресор: 

Разглобяване

Почистване

Инспектиране

Пясъкоструене

Пясъкоструене

Пясъкоструене

Обработване

Смазване

Измерване

Измерване

Балансиране

Балансиране

Сглобяване

Настройване

Пакетиране

Качественото рециклиране е гарантирано и от нашите уникални гаранционни условия

Отличното качество на нашите рециклирани турбокомпресори и нашата техническа подкрепа преди, по време и след монтажа ни позволяват да предложим отлични гаранционни условия, дори и за рециклираните турбокомпресори.

Нуждаете се от рециклиране на турбокомпресор?  Позвънете ни на +359 2 813 813 5!