Електрическа ситема, светлини

От всички части, свързани с електрическата система на камиона – стартери, алтернатори, акумулаторни батерии, светлини и др., Турботракс поддържа на склад само асортимент от най-надеждните и най- познатите марки.

TH Parts Roeselare

General

+32 51 70 06 91

+32 51 70 28 12